Eksperymenty z flashem …

… i historyjka z paleniem w tle